NUOSTATŲ SANTRAUKOS

 

Užsakymo taisyklės

 

Užsakymą reikia apmokėti per 36 valandas. Jei prekė yra išparduota, apie tai jums bus pranešta el. paštu arba telefonu. Tokiu atveju pirkėjo sumokėta suma gali būti grąžinta. Atkreipkite dėmesį, kad pirkdami ne Lietuvoje, jūsų bankas gali apmokestinti tarptautinį apdorojimą.

Pristatymo taisyklės

Visi užsakymai siunčiami pirmadieniais – penktadieniais registruotu pirmenybiniu paštu per Lietuvos paštą. Prekės, užsakytos Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo ir apmokėjimo gavimo. Po išsiuntimo prekės Lietuvoje pristatatomos per 2-3 darbo dienas, kitose pasaulio šalyse per 7-12 dienų. Pardavėjas neatsako už muitų, pvm ar kitas siuntos gavėjo šalyje reglamentuotas mokestines prievoles, šias išlaidas apmoka pirkėjas.

Jei turite klausimų apie užsakymą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: labas@briedistu.lt

Grąžinimo taisyklės

Prekė gali būti grąžinta pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui Lietuvoje, per 30 dienų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse. Prekė turi būti pradinės būklės, nepažeista, nesugadinta, nedėvėta. Pirkėjas grąžindamas prekes turi jas siųsti registruota siunta per LP express paštomatus arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: labas@briedistu.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. Pirkėjui grąžinama visa su prekės įsigijimu susijusi pinigų suma. Tačiau prekės grąžinimo išlaidas pardavėjui apmoka pats pirkėjas. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas grąžino sugadintą, suplėšytą, dėvėtą prekę. Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

Dėl prekės grąžinimo adreso susisiekti el. paštu: labas@briedistu.lt

Keitimo taisyklės

Prekės spalvą, modelį ar dydį galima pakeisti, jeigu norima spalva, dydis arba modelis tuo metu yra sandėlyje.  Prekės keičiamos – Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sąjungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos. Keičiama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas norimą pakeisti prekę turi išsiųsti registruota siunta per LP express paštomatus arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: labas@briedistu.lt ne vėliau kaip per 24 val. Po išsiuntimo. Visos su prekės keitimu susijusios išlaidos apmokamos paties pirkėjo.

Dėl prekės keitimo adreso susisiekti el. paštu: labas@briedistu.lt

Privatumo taisyklės

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą. Pateikdamas užsakymą pirkėjas patvirtina, jog yra informuotas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo ir pristatymo tikslais. Pirkėjas taip pat yra informuotas, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai yra būtini prekių užsakymui įvykdyti.

PILNOS NUOSTATOS

PRIVATUMO IR PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo ir prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų privatumo politika bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir pasirinkęs atsiskaitymo būdą paspaudžia mygtuką „pirkti“.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. 2 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos pardavėjui pateikia pirkėjas ar kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai arba kuriuos pardavėjas surenka ir tvarko pirkėjui ar kitiems asmenims naudojantis „briedisTu“ internetine parduotuve.

2.2. Pardavėjas gerbia pirkėjo ir kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami pardavėjui ir kuriuos pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose taisyklėse, kuriose paaiškinama, kodėl pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

2.3. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „briedisTu“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas gali nurodyti, tačiau neprivalo, įmonės pavadinimą bei kitas pastabas (pvz., pastabos siuntą pašto kurjeriui, durų kodas ir pan.). Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.4.Parvadėjas patvirtina, jog šių taisyklių 2.3. punkte nurodyti pirkėjo asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ ir prekių pristatymo tikslais. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu siunčiami tik tokie informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, nebent pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kaip tai numatyta šių taisyklių 2.6. punkte.

2.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, nurodytus šių taisyklių 2.3. punkte, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi prekių užsakymo įvykdymui, o pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.6. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ tikslais saugomi ir naudojami 2 metus po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo

2.7. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai, pageidaujantys gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu pirkėjas ir kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai tam duoda sutikimą užsisakydami naujienlaiškių prenumeratą įvedant savo el. pašto adresą.

2.8. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais sekdami pardavėjo siunčiamuose naujienlaiškiuose esančiomis nuorodomis, skirtomis tiesioginės rinkodaros pasiūlymams atsisakyti.

2.9. Pirkėjo bei kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio „briedisTu“ siųsto naujienlaiškio ar rinkodaro pasiūlymo arba trumpiau, jei gaunamas pirkėjo ar kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.10. Pirkėjų, „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų bei kitų fizinių asmenų asmens duomenys (vardas, pavardė, prisegti failai, žinutės tekstas ir kita pateikta informacija) pateikti siunčiam užklausas el. pašto adresu labas@briedistu.lt

2.11. Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir žinutės turinys) yra tvarkomi atsakymo į atsiųstą užklausą parengimo tikslu. Šie duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris pateikiamas kreipiantis į pardavėją adresuojant jam el. laišką el. pašto adresu labas@briedistu.lt. Pardavėjas asmens duomenis atsakymo į užklausą parengimo tikslais saugo 1 metus.

2.12. Visus pirkėjo bei kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenis pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose taisyklėse nurodytais tikslais.

2.13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius pardavėjo „briedisTu“ internetinio puslapio / parduotuvės ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.14. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.15. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.16. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

2.16.1. prašyti, kad pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2.16.2.   teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

2.16.3.   teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

2.16.4.   teisę atšaukti sutikimą;

2.16.5.   teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.17. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu labas@briedistu.lt

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „briedisTu“ turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti užsakymą.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų lr teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „briedisTu“ teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje.

4.6. Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokyčius, gali vienašališkai papildyti ar pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai informuojant elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja naujiems, po taisyklių papildymo ar pakeitimo, vartotojo daromiems užsakymams.

4.7. Jei pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „briedisTu“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutiko su taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve „briedisTu”

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 36 valandas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 36 valandas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.4. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pvz. Pirkėjas nurodė klaidingą adresą.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės(-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Internetinėje parduotuvėje produkto nuotraukoje pavaizduoti prekių kiekiai ne visada susiję su nurodyta vieneto kaina – iliustracinėje nuotraukoje prekių gali būti pavaizduota daugiau. Pavyzdžiui, nuotraukoje vaizduojamas modelis su marškinėliais ir džemperiu. Nurodyta vieneto kaina yra konkrečios prekės (pvz.: džemperio). Tai reiškia, kad nuotraukoje vaizduojama papildoma prekė (marškinėliai) į pirkinį neįtraukiama. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Parduodamos prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ gali organizuoti įvairias akcijas ir teikti pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus pirkėjui siunčia pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į spam katalogą, ar dėl pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6 pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių taisyklių 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės

9.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pavyzdžiui, šalyje įsigalioja nauja reguliavimo tvarka, draudimas, gaisras, potvynis, karas, gamtos stichijos, tiekėjų streikai.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis lr įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma lr teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami lr įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo 14 straipsnį, pateikiama elektroninė nuoroda į Elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Prekių grąžinimas

1.1 . Norėdamas pasinaudoti savo teise nenurodant priežasties atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, pirkėjas gali tai padaryti Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sajungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją el. paštu: labas@briedistu.lt 1.2. Pirkėjas grąžindamas prekes turi jas siųsti registruota siunta per Lietuvos paštą arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: labas@briedistu.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

1.2. Pirkėjui grąžinama su preke susijusi pinigų suma atskaičiavus pardavėjo prekės pristatymo išlaidas. Tačiau prekės grąžinimo išlaidas pardavėjui apmoka pats pirkėjas.

1.3. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nedėvėta, tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

1.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 1.1-1.4 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.5. Jeigu pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

1.6. Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo prekės gavimo. Grąžinimas vykdomas tik į to paties asmens, kuris pirko prekę, banko sąskaitą. Vardas ir pavarė turi sutapti su banko sąskaitos savininko vardu bei pavarde.

Nekokybiškų prekių grąžinimas:

1.10. Nekokybiška prekė laikoma:
1.10.1. Prekė, akivaizdžiai neatitinkanti pardavėjo pateiktos informacijos, turinti trūkumų ar kitų pastebimų defektų.
1.10.2. Prekė, netinkama naudoti pagal įprastą paskirtį.
1.10.3. Prekė, neatitinka kokybės rodiklių, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms.

1.11. Prekė nėra laikoma nekokybiška  ir 1.13-1.15 punktai negalioja, jeigu pirkėjas prekės užsakymo metu neatidžiai perskaitė prekės aprašymą ir nori grąžinti prekę dėl netikusios spalvos, modelio, dydžio. Tokiu atveju pirkėjas gali pasinaudoti savo teise nenurodant priežasties atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sajungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos, vadovaujantis taisyklių 1.1-1.4 punktuose nustatyta tvarka.

1.12. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei prekės išvaizda ar savybės pasikeitė nuo netinkamos priežiūros, nuo normalaus ir įprasto prekės naudojimo ir nusidevėjimo.

1.13. Pirkėjas, manydamas, jog įsigijo nekokybišką prekę privalo informuoti pardavėją el. paštu labas@briedistu.lt, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, vaizduojančias iškilusią problemą.

1.14. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pirkėjo pasirinkimu pakeisti nekokybišką prekę analogiška kokybiška preke arba grąžinti pirkėjui pinigus.

1.15. Grąžinama nekokybiška prekė negali būti papildomai mechaniškai pažeista pirkėjo. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

1.16. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 1.13-1.14 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.17. Grąžinamos nekokybiškos prekės išlaidas apmoka pardavėjas. Išlaidos grąžinamos kartu su už prekę sumokėta pinigų suma, bankiniu pavedimu. Pardavėjas rekomenduoja prekių grąžinimą vykdyti per Lietuvos paštą, siunčiant prekę registruota korespondecija arba siunta. Pirkėjas grąžindamas prekę, privalo atsiųsti pardavėjui dokumentą įrodantį už prekės grąžinimą sumokėtus pinigus (čekio arba sąskaitos – faktūros kopija). Jeigu pirkėjas pasirenka kitokį nei pardavėjo rekomenduotą prekės pristatymo būdą, papildomos pirkėjo patirtos išlaidos nėra grąžinamos.

1.18. Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę privalo apie tai informuoti pardavėją, el. paštu: labas@briedistu.lt, kur būtų aiškiai nurodyti pirkėjo kontaktai, prekės pirkimo dokumentas, pirkimo data, banko sąskaitos numeris priklausantis pirkėjui. Taip pat dokumentas įrodantis su grąžinimu susijusias išlaidas (1.17). Padavėjas per 14 d.d. įsipareigoja grąžinti už prekę bei jos grąžinimą sumokėtus pinigus pervedant juos į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

2. Prekių keitimas

2.1. Prekės spalvą, modelį ar dydį galima pakeisti, jeigu norima spalva, dydis arba modelis tuo metu yra sandėlyje.  Prekės keičiamos – Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sajungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos.

2.2. Keičiama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos. Keičiant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (pirkimo čekį, užsakymo nr, sąskaitą-faktūrą).

2.3. Pirkėjas norimą pakeisti prekę turi išsiųsti registruota siunta per Lietuvos paštą arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: labas@briedistu.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

2.4. Visos su prekės keitimu susijusios pašto išlaidos apmokamos paties pirkėjo. Papildomais klausimais dėl prekių keitimo galite kreiptis el.paštu: labas@briedistu.lt

SIUNTIMO TAISYKLĖS

1. Prekių pristatymas Lietuvoje

Rūbai ir daiktai Lietuvoje siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu per Lietuvos paštą. Išsiunčiamos per 1-3 d.d. nuo užsakymo ir apmokėjimo gavimo. Po išsiuntimo prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas. Jeigu prekės neturime sandėlyje, tuomet apie gamybos ir pristatymo laiką būsite informuoti atskiru laišku, kurį gausite apmokėję už prekes. Pristatymas Lietuvoje mokamas.

2. Prekių pristatymas Europos Sąjungos valstybėse

Prekės į ES siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu per Lietuvos paštą. Išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. Siuntimas ES mokamas.

3. Prekių pristatymas į kitas (ne Europos Sąjungos valstybes)

Prekės siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu per Lietuvos paštą. Išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. Pardavėjas neatsako už muitų, PVM ar kitas siuntos gavėjo šalyje reglamentuotas mokestines prievoles, šias išlaidas apmoka pirkėjas. Siuntimas worldwide mokamas.

Jei turite klausimų, susisiekite: labas@briedistu.lt